PO KATEGORIJAH

IZDELKOV

KONTAKT

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Opis

Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.

Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja (Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).

Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del
»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu.
Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot tehničnega vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako pripadniki, ki svoje delo opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če želimo, da s tem dosežemo določen namen.
Standard je potrjen s strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

Opis

Ta standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.

Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja (Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).

Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del
»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu.
Vsak sistem označevanja mora biti enoten tako z organizacijskega kot tehničnega vidika, ne glede na to, da določene službe tvorijo tako pripadniki, ki svoje delo opravljajo poklicno ali pa prostovoljno, če želimo, da s tem dosežemo določen namen.
Standard je potrjen s strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije.