PO KATEGORIJAH

IZDELKOV

KONTAKT

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Opis

POLOŽAJNE OZNAKE v gasilski organizaciji

POLOŽAJNE OZNAKE v gasilski organizaciji

Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu.  Funkcijske oznake se nosijo na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme. V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

  1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
    2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva

Častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kandidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

Funkcije v društvu

Občinske funkcije

V primeru, da je neka občina v Sloveniji ustvarila skupno gasilsko zvezo z eno ali večimi občinami.

Funkcije Gasilske zveze

Funkcije Gasilske zveze Slovenije

 

Opis

POLOŽAJNE OZNAKE v gasilski organizaciji

POLOŽAJNE OZNAKE v gasilski organizaciji

Položajne (funkcijske) oznake povedo drugim osebam, kakšno funkcijo druga oseba opravlja v gasilstvu.  Funkcijske oznake se nosijo na obeh straneh ovratnika paradne (svečane) uniforme. V gasilstvu se ločita dve osnovni veji vodstva društva.

  1. Poveljstvo: Člani poveljstva so zadolženi za operativno delo
    2. Predsedstvo: Člani predsedstva pretežno skrbijo za posle na področju organizacije gasilstva

Častna funkcija

Funkcijsko oznako častni poveljnik ali častni predsednik nosi kandidat, ki je imenovan na pristojnem organu gasilskega društva, gasilske zveze ali gasile zveze Slovenije.

Funkcije v društvu

Občinske funkcije

V primeru, da je neka občina v Sloveniji ustvarila skupno gasilsko zvezo z eno ali večimi občinami.

Funkcije Gasilske zveze

Funkcije Gasilske zveze Slovenije