PO KATEGORIJAH

IZDELKOV

KONTAKT

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Vrhunska oprema,
izjemna kakovost

Oblačila, obutev ter oprema za gasilce,

reševalce, civilno zaščito, delovno zaščitna oprema.

Oblačila ZVVS ter NOB.

GASILCI

Opis

Gasilska čelada Vulcan NEO je inovativnega dizajna. V celoti je izdelan iz kompozitov z metodo neposrednega vbrizgavanja.
Ima odlično zaščito, priročnost uporabe in dizajn. Skladen je z Uredbo (EU) 2016/425 in naslednjimi standardi:

EN 443:2008 Čelade za gašenje požarov v stavbah in drugih objektih.
EN 16471:2014 Gasilske čelade. Čelade za gašenje požarov v naravi.
EN 16473:2014 Gasilske čelade. Čelade za tehnično reševanje.
EN 50365:2002 Električno izolacijske čelade za uporabo na nizkonapetostnih inštalacijah,
potrjeno s potrdilom, ki ga je izdal priglašeni organ št. 0497 CSI S.p.A. Potrdilo o sprejemu, 
ki ga je izdal priglašeni organ št. 1438 CNBOP-PIB.
Tipizirana pri GZS.

Opis

Gasilska čelada Vulcan NEO je inovativnega dizajna. V celoti je izdelan iz kompozitov z metodo neposrednega vbrizgavanja.
Ima odlično zaščito, priročnost uporabe in dizajn. Skladen je z Uredbo (EU) 2016/425 in naslednjimi standardi:

EN 443:2008 Čelade za gašenje požarov v stavbah in drugih objektih.
EN 16471:2014 Gasilske čelade. Čelade za gašenje požarov v naravi.
EN 16473:2014 Gasilske čelade. Čelade za tehnično reševanje.
EN 50365:2002 Električno izolacijske čelade za uporabo na nizkonapetostnih inštalacijah,
potrjeno s potrdilom, ki ga je izdal priglašeni organ št. 0497 CSI S.p.A. Potrdilo o sprejemu, 
ki ga je izdal priglašeni organ št. 1438 CNBOP-PIB.
Tipizirana pri GZS.